• Handbewerkte edelsteen sieraden
  • Ruwe mineralen, bollen en punten
  • (Aan)gepolijste edelstenen
  • Unieke handgeslepen edelstenen,
  • Geen twee gelijk!

 

Disclaimer voor Edelsteenslijperij de Koerboom

 

Beste klant, op deze pagina vindt u de disclaimer van Edelsteenslijperij de Koerboom zoals deze beschikbaar is gesteld door disclaimerwebsitevoorbeeld.nl .

 

In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

 

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid.

 

Wij behouden ons het recht voor om materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling.

 

We streven naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

 

Voor de prijzen die op de website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen.

 

Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met ons te mogen claimen of te veronderstellen.

 

-----------------------------------

 

N B     Informatie met betrekking tot de werking van edelstenen komt onder andere van internet en er zijn een tweetal boeken geraadpleegd t.w. "Geneeskrachtige stenen 430 van a tot z" van Michael Gienger en

"De wijsheid van stenen van R. Simmons en N. Ahsian.

 

Let wel: Raadpleeg altijd een arts bij klachten!

Wij kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor de eventuele werking of uitstraling van de stenen.