• Handbewerkte edelsteen sieraden
  • Ruwe mineralen, bollen en punten
  • (Aan)gepolijste edelstenen
  • Unieke handgeslepen edelstenen,
  • Geen twee gelijk!

Garantie & Klachten & Disclaimer

 

Garantie

Het product is door mij met liefde en respect gemaakt en doe logischerwijs mijn best om deze in goede staat aan u te leveren. Toch kan het gebeuren dat er een bestelling kapot gaat tijdens transport of dat er iets anders gebeurt waardoor u aanspraak kunt maken op garantie.

Wettelijk gezien bent u verplicht om binnen twee maanden na constatering van het gebrek melding bij mij hierover te maken. Indien het gebrek binnen de garantie valt, dan zal ik kosteloos zorg dragen voor reparatie of vervanging.

 

Klachten

Het kan altijd voorkomen dat er iets niet helemaal gaat zoals gepland. Ik raad u aan om klachten eerst bij mij kenbaar te maken door te mailen naar Anitanies975@gmail.com.

 

 

Disclaimer voor Edelsteenslijperij de Koerboom

 

Beste klant, op deze pagina vindt u de disclaimer van Edelsteenslijperij de Koerboom zoals deze beschikbaar is gesteld door disclaimerwebsitevoorbeeld.nl .

 

In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Wij behouden ons het recht voor om materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling.

 

We streven naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

 

Voor de prijzen die op de website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen.

Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met ons te mogen claimen of te veronderstellen.

Ten aanzien de eventuele werking van de edelstenen kan ik geen verantwoordelijkheid nemen. Het zijn ervaringen van derden.

Raadpleeg een arts bij problemen.